Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Ταινίες Στερέωσης

Περιγραφή Διαστάσεις Τεμ./κουτί
Αυτοκόλλητη υπoαλλεργική
χάρτινη επιδεσμική ταινία
DEE MICRO
2,5cm x 9,14 m
5cm x 9,14 m
7,5cm x 9,14 m
1
Αυτοκόλλητη υπoαλλεργική
μεταξωτή επιδεσμική ταινία
DEE SILK
2,5cm x 9,14 m
5cm x 9,14 m
7,5cm x 9,14 m
1
Αυτοκόλλητη υπoαλλεργική
διάφανη επιδεσμική ταινία
DEE TRASP
2,5cm x 9,14 m
5cm x 9,14 m
7,5cm x 9,14 m
1
Αυτοκόλλητη υφασμάτινη
επιδεσμική ταινία
(τύπου λευκοπλάστ) DEE TAPE
2,5cm x 5m
5cm x 5m
7,5cm x 5m
10cm x 5m
1
Κολλητικός επίδεσμος
σε ρολό DEE FIX
5cm x 10m 10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
1
Κολλητικός επίδεσμος σε ρολό
CURAFIX H.
5cm x 10m 10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
1