Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Σύριγγες

Περιγραφή Συσκευασία
Με βελόνα (ΙΝΣ)
0,5 ml ολα τα G
1,0 ml ολα τα G

100
100
Με βελόνα
2,0 ml ολα τα G
2,5 ml ολα τα G
5,0 ml ολα τα G
10,0 ml ολα τα G
20,0 ml ολα τα G

100
100
100
100
50
Χωρίς βελόνα
2,5 ml
5,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
60,0 ml

100
100
100
100
30
Με βελόνα TERRUMO Κατόπιν
συνεννόησης
Βελόνες όλα τα G 100
Πεταλούδες για καθετήρες όλα τα G 1
Βελόνες παρακέντησης
G 16
G 18 - 22

20
20
Βελόνες ινσουλίνης
G 29 x 12mm
G 30 x 8mm
G 31 x 6-8mm
G 32 x 6-8mm

100
100
100
100
Φλεβοκαθετήρες όλα τα νούμερα 100