Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Αίθουσα Γύψου

Περιγραφή Διαστάσεις Τεμάχια
Γυψεπίδεσμοι CELLONA 6cm x 2m
8cm x 2m
10cm x 2m
12cm x 2m
15cm x 2m
20cm x 2m
1
Γυψεπίδεσμοι DEE POP BANDAGE 7,5cm x 2m
10cm x 2m
15cm x 2m
20cm x 2m
1
Γυψεπίδεσμοι CELLONA με extra ιδιότητες και ταχεία πήξη σε 2,5 λεπτα 5cm x 2,7m
7,5cm x 2,7m
10cm x 2,7m
15cm x 2,7m
20cm x 2,7m
1
Συνθετικοί γυψεπίδεσμοι CELLACAST extra no tack νέας γενιάς (Γερμανία) 5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
12,5cm x 3,6m
1
Συνθετικοί γυψεπίδεσμοι OPTIMACAST (Ν. Κορέα) 5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
12,5cm x 3,6m

1

ORTHOBAN

Περιγραφή Διαστάσεις Τεμάχια
Ορθοπεδικός επίδεσμος
από συνθετικό βαμβάκι επίδεσης
πριν τη γύψωση CELLONA SYNTHETIC PADDING (Γερμανίας)
5cm x 2,7m
7,5cm x 2,7m
10cm x 2,7m
15cm x 2,7m
20cm x 2,7m
1
Ορθοπεδικός επίδεσμος
από συνθετικό βαμβάκι επίδεσης
πριν τη γύψωση DEE UNTERCAST PADDING (Κίνας)
7,5cm x 2,7m
10cm x 2,7m
15cm x 2,7m
20cm x 2,7m
1

ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Περιγραφή Διαστάσεις Τεμάχια
Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας
σε ρολό OPTIMASPLINT (Ν. Κορέας)
5cm x 4,5m
7,5cm x 4,5m
10cm x 4,5m
12,5cm x 4,5m
15cm x 4,5m
1
Έτοιμος συνθετικός νάρθηκα
σε φύλλα OPTIMASPLINT (Ν. Κορέας)
5cm x 25cm
7,5 x 30cm
7,5 x 90cm
10 x 40cm
10 x 76cm
12,5 x 76cm
12,5 x 115cm
15 x 76cm
15 x 115cm
1
Έτοιμος συνθετικός νάρθηκα
σε ρολό CELLACAST SPLINT (Γερμανίας)
7,5cm x 3.6m
10cm x 3.6m
12,5cm x 3.6m
15cm x 3.6m
1
Νάρθηκας δακτύλου αλουμινίου ZIMMER 1/2"
3/4"
1"
1
Σωληνωτή λεπτή κάλτσα TG-STOCKINETTE (Γερμανίας) 1,4cm x 20m
3cm x 20m
5,5cm x 20m
7cm x 20m
8,5cm x 20m
16cm x 10m
21cm x 10m
1
Σωληνωτός επίδεσμος για επίδεση πριν τη γύψωση TG-SOFT (Γερμανίας) Small (3-6cm)
Medium (6-10cm)
Large (10-15cm)
(σε ρολά 10m)
1
Πέλμα-παπούτσι
ειδικό για γύψινο και συνθετικό νάρθηκα
CELLONA SHOECAST (Γερμανίας)
μικρό αριστερό
μικρό δεξί
μεσαίο αριστερό
μεσαίο δεξί
μεγάλο αριστερό
μεγάλο δεξί
Aτομική
Παπούτσι ειδικό
για γύψινους και συνθετικούς νάρθηκες
αμφιδέξιο CELLONA SHOE (Γερμανίας)
P Νο 25-30
XS Νο 31-34
S Νο 35-38
M Νο 39-41
L Νο 42-43
XL Νο 44-47
Aτομική
Τακούνι για γύψους CELLONA WALKING HEEL (Γερμανίας) Small
Medium
Large
Aτομική