Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης

Περιγραφή Συσκευασία
Οινόπνευμα καθαρό 245ml
430ml
Οινόπνευμα μπλε 430ml
Αλκοολούχος λοσιόν
70 βαθμών
240ml
Υποσέντονα
40 x 60
60 x 60
60 x 90
90 x 100
1
Πάνες ακράτειας βρακάκι
S - M - L
1
Πάνες ακράτειας αυτοκόλλητες
S - M - L
1