Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Αναλώσιμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Περιγραφή Τεμ./κουτί
Φιαλίδια όλων των τύπων και διαστάσεων Κατόπιν συνεννόησης
Αντικειμενοφόρες πλάκες
ατρόχιστες
τροχισμένες
με περιθώριο

50
50
50
Θήκες αντικειμενοφόρων χάρτινες
2 θέσεων
4 θέσεων
10 θέσεων
20 θέσεων

10
10
10
10
Θήκες αντικειμενοφόρων πλαστικές
2 θέσεων
3 θέσεων
5 θέσεων
12 θέσεων
25 θέσεων

10
10
10
10
10
Δοχεία απόρριψης βελόνων
5,2 lt
3,2 lt
1
1
Νεφροειδή πλαστικά
Νεφροειδή χάρτινα
1
1
Διηθητικό χαρτί 500
Παραφίλμ 15m x 5cm 10
Ζώνες αιμοληψίας 1
Στριπ αιμοληψίας 100
Κύπελλα αποστειρωμένα 60ml 1
Κύπελλα ούρων αποστειρωμένα 100ml 1
Κύπελλα ούρων αποστειρωμένα σε κουτάκι 100ml 1