Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Ελαστικοί Επίδεσμοι

Περιγραφή Διαστάσεις Τεμάχια
Ελαστικός επίδεσμος τύπου IDEAL (Κίνας) 6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
15cm x 4m
20cm x 4m
1
Ελαστικός επίδεσμος LENKELAST
τύπου IDEAL (Γερμανίας)
6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m
15cm x 5m
20cm x 5m
1
Ελαστικός επίδεσμος WERO UNIVERSAL
τύπου IDEAL (Ελβετίας)
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
15cm x 4m
20cm x 4m
6cm x 4,5m
8cm x 4,5m
10cm x 4,5m
12cm x 4,5m
15cm x 4,5m
20cm x 4,5m
1
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος
για ισχυρές επιδέσεις FORTELAST
6cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
8cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
10cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
1
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος FORTELAST PLUS
για επιδέσεις, ακινητοποιήσεις, τραυματολογία,
αθλητιατρική, φλεβολογία

55cm x 4,5 m τεντ.
7,5cm x 4,5m τεντ.
10cm x 4,5m τεντ.
1
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος
για ισχυρές επιδέσεις
WERO PLAST 13 FORTE (Ελβετίας)
6cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
8cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
10cm x 2,5m - (4,5m τεντ.)
1
Λεπτός ελαστικός επίδεσμος
για συγκράτηση επιθεμάτων και κομπρέσων
MOLLELAST (Γερμανίας)
4cm x 4m
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
1
Ισχυρός ελαστικός επίδεσμος
διαρκής ελαστικότητα 180%
DAUERBINDE F (Γερμανίας)
8cm x 7m
10cm x 7m
12cm x 7m
1
Ισχυρός ελαστικός επίδεσμος
διαρκής ελαστικότητα 180%
DAUERBINDE F (Γερμανίας)
8cm x 7m
10cm x 7m
12cm x 7m
1
Ισχυρός ελαστικός επίδεσμος
μικρής ελαστικότητα 40% - 50%
DURELAST (Γερμανίας)
6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m
1
Αυτοσυγκρατούμενος ελαστικός επίδεσμος
χωρίς κόλλα για μακροχρόνια επιθέματα
HAFTELAST (Γερμανίας)
6cm x 4m
8cm x 4m
10cm x 4m
12cm x 4m
1
Ελαστικός επίδεσμος με ελαστικότητα 80%
LENKIDEAL τύπου IDEAL (Γερμανίας)
6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m
15cm x 5m
1
Ελαστικός επίδεσμος για φλεβική ανεπάρκεια, λεμφοίδημα
ROSIDAL K. (Γερμανίας)
6cm x 5m
8cm x 5m
10cm x 5m
12cm x 5m
1