Ιατρών Λύσις

Ιατρικά αναλώσιμα

Αναλώσιμα απολύμανσης

Περιγραφή Συσκευασία Τεμ./κουτί
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
SALINA Σαπούνι άρωμα λεμόνι για κανονικό δέρμα
DESCOSAN KAMILLENDUFT άρωμα χαμομήλι για ευαίσθ.επιδ.
DESOBATH WIPES για πλήρη καθαρισμό σώματος
OPTIWASH GLOVES για πλήρη καθαρισμό σώματος

1000ml
1000ml
22cm x 33cm
14cm x 23cm

1
1
10
10
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

DECONTAMAN Αντιμικροβιακό σαπούνι
DECONTAMAN WASH
Αντιμικροβιακά γάντια καθαρισμού σώματος
Αντιμικροβιακός καθαρισμός κεφαλής

1000ml

14cm x 23cm


1

10
30
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
ASEPTOMAN MED Αντισηπτικό υγρό χεριών
ASEPTOMAN MED Αντισηπτικό υγρό χεριών
ASEPTOMAN MED Αντισηπτικό υγρό χεριών
ASEPTOMAN GEL Αντισηπτικό χεριών
ASEPTOMAN GEL Αντισηπτικό χεριών
ASEPTOMAN GEL Αντισηπτικό χεριών

100ml
500ml
1000ml
150ml
500ml
1000ml
1
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ASEPTODERM 2% CHG(spray) αντισηπτικό δέρματος
ASEPTODERM 2% CHG αντισηπτικό δέρματος

250ml
250ml
1
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

CLEANISEPT WIPES για ταχεία απολύμανση πλαστικών επιφανειών
CLEANISEPT WIPES ανταλλακτικά μαντηλάκια
CLEANISEPT WIPES MAXI ταχεία απολύμανση μεγάλων επιφανειών
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES ταχεία απολύμανση ευαίσθητων επιφανειών
DESCOSEPT AF WIPES ταχεία απολύμανση μεταλλικών επιφανειών
DESCOSEPT AF WIPES ανταλλακτικά μαντηλάκια
ECO WIPES δοχείο για μαντηλάκια απολύμανσης
ECO WIPES (dry) ανταλλακτικά μαντηλάκια


14 x 20 cm
14 x 20 cm
20 x 22 cm
20 x 22cm
14 x 20cm
14 x 20cm

32 x 30cm


100
100
80
80
120
100
1
100
ΥΓΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

ULTRASOL ACTIVE σκόνη απολύμανσης επιφανειών
ULTRASOL ACTIVE σκόνη απολύμανσης επιφανειών
CLEANISEPT συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών
CLEANISEPT συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών


20g
1000gr
1000ml
5000ml
1
ΥΓΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

ULTRASOL ACTIVE σκόνη απολύμανσης επιφανειών
ULTRASOL ACTIVE σκόνη απολύμανσης επιφανειών
CLEANISEPT συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών
CLEANISEPT συμπυκνωμένο απολυμαντικό επιφανειών


20g
1000gr
1000ml
5000ml
1
ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

DESCOSEPT FORTE αλκοολούχο υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών
DESCOSEPT PUR αλκοολούχο υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών
DESCOSEPT PUR αλκοολούχο υγρό ταχείας απολύμανσης επιφανειών
DESCOSEPT AF αλκοολούχο υγρό ταχείας με ελαφρύ άρωμα
DESCOSEPT AF αλκοολούχο υγρό ταχείας με ελαφρύ άρωμα
DESCOSEPT SPEZIAL υγρό ταχείας απολύμανσης ευαίσθητων επιφανειών


1000ml
1000ml
5000ml
1000ml
5000ml
1000ml
1
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
PERFEKTAN ACTIVE σκόνη απολύμανσης εργαλείων
PERFEKTAN ACTIVE σκόνη απολύμανσης εργαλείων
PERFEKTAN ENDO συμπ/μένο υγρό απολύμανσης εργαλείων & ενδοσκοπίων
PERFEKTAN ENDO συμπ/μένο υγρό απολύμανσης εργαλείων & ενδοσκοπίων
PERFEKTAN ENDO συμπ/μένο υγρό απολύμανσης εργαλείων & ενδοσκοπίων
PERFEKTAN TB απολυμαντικό εργαλείων 14 ημερών
PERFEKTAN TB απολυμαντικό εργαλείων 14 ημερών
PERFEKTAN TB απολυμαντικό εργαλείων 14 ημερών
PERFEKTAN TB απολυμαντικό εργαλείων 14 ημερών
DISCOTOM 2% GDA υγρό απολύμανσης εργαλείων έτοιμο για χρήση
DESCOSUC συμπ/μένο υγρό απολύμανσης οδον/κων και χειρ/κων αναρροφήσεων
DESCOPRENT απολύμανση οδον/κων χειρολαβών και υλικών προσθετικής
DESCO DRILL απολύμανση οδον/κων φρεζών και εξαρτημάτων

40gr
1000gr
1000ml
2000ml
5000ml
250ml
1000ml
2000ml
5000ml
5000ml
5000ml
5000ml
5000ml
1
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
INSRTU PLUS υγρό καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων
PLYRAZYME EXTRA υγρό καθαριστικό χειρ/κων εργαλείων & ενδοσκοπίων
PLYRAZYME EXTRA υγρό καθαριστικό χειρ/κων εργαλείων & ενδοσκοπίων
SPEZIAL OLSPRAY λιπαντικό σπρέυ καθαρισμού εργαλείων

5000ml
1000ml
5000ml
500ml
1
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

DISINFECTION TUBS 223x149x91mm δοχεία απολύμανσης εργαλείων
DISINFECTION TUBS 315x206x125mm δοχεία απολύμανσης εργαλείων
DISINFECTION TUBS 343x213x125mm δοχεία απολύμανσης εργαλείων
DISINFECTION TUBS 94x260x156mm δοχεία απολύμανσης εργαλείων
DISINFECTION TUBS 870x235x160mm δοχεία απολύμανσης εργαλείων
DRILL BOX 91X73mm δοχεία απολύμ. οδον/κων φρεζών & μικροεργαλείων


1000ml
3000ml
4000ml
5000ml
10000ml
100ml
1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΚ 500 PLUS μεταλλική βάση τοίχου
ΑΚ 1000 PLUS μεταλλική βάση τοίχου
SPE 500 πλαστική βάση τοίχου
SPE 1000 πλαστική βάση τοίχου
SPE TOUCHLESS 1000 πλαστική βάση τοίχου με φωτοκύτταρο
SPE TOUCHLESS 500 πλαστική βάση τοίχου με φωτοκύτταρο
Αντλία 3ml
Αντλία 30ml
Αντλία σπρέυ
Αντλία σπρέυ αφρού

500ml
1000ml
500ml
1000ml
1000ml
500ml
500/1000ml
2/5/10 lt
500/1000ml
500/1000ml
1